PËR MË SHUM INFORMATA SHFLETONI KATALOGUN

  • Apartamente me një sipërfaqe prej 45m2 në 130 m2.
  • Parking për të gjitha banesat në garazh nëntokësor.
  • 24-orë monitorimin dhe sigurimin te objektit  videofonija dhe sistemi i alarmit.
  • Mobilieri bërë nga PVC (5 shtresa) me qelq termopan ,roleta të mbrendëshme, dera e hyrjes të pajisur blindor (2 doreza).
  • Struktura mbështetëse përbërë nga korniza betonit me rrjetë hekuri nga materiale të kualitetit të lartë.
  • Pllaka qeramike  me cilësi të klasit të parë me një zgjedhje dizajni  dhe ngjyra.
  • Dyshemetë të klasit të parë me izolim termik dhe të shëndoshë të bëra nga standardet evropiane.
  • Ndërtimin e jashtme e fasadës DEMIT izoluar 10cm plastik.
  • Instalimet elektrike me mbrojtje kundër goditjes elektrike.
  • Përgatitja për instalimin e kabllit fibër optike për çdo apartament për lidhjen, telefonike dhe internet dhe kablovik televizion.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.